Projekty systemów

Budowa oprogramowania EuroBOS pozwala na bardzo szybkie modyfikacje i dużą parametryzację.
Dzięki tym cechom możemy zaoferować wykonanie wszelkich modyfikacji na indywidualne
potrzeby. Sposób realizacji projektów indywidualnych zapewnia odbiorcy absolutną pewność zakupu
i satysfakcję z pracy na tak przygotowanym systemie.

Każdy projekt realizowany jest w oparciu o schemat :

  1. Uzgodnienia rozszerzeń i modyfikacji ( wyłącznie forma pisemna ).
  2. Przygotowanie oferty cenowej i sposobu oraz terminów realizacji.
  3. Wykonanie modyfikacji według założeń.
  4. Wstępny odbiór przygotowanego systemu.
  5. Zakup przygotowanego systemu.
  6. Szkolenia i uzupełnianie danych.
  7. Uruchomienie systemu wraz z pilotażem.

Powyższy plan dotyczy prac programowych oraz przygotowania strony internetowej. Pilotaż bezpośrednio po wdrożeniu systemu zapewnia eliminację wszystkich problemów.